Hummelsund Maritim AS

Hummelsund Maritim AS vart etablert i 2017 og formidlar sal av fiskefartøy, deltakarrettar, brønnbåtar og arbeidsfartøy. Me har erfaring med sal av både sjarkar, kystfartøy og større havgåande fartøy med konsesjon. Siste åra har me òg levert fleire større fartøy til havbruksrelaterte oppgåver.

I ein salsprosess, vil me ta hand om alle formalitetar for både seljar og kjøpar. Dette inneber å utarbeide kontrakt, søknadar til Fiskeridirektoratet, dokument til Skipsregisteret samt oppgjer. Det vil òg vere mogleg å formidle juridisk bistand frå advokat med spesialområde innan fiskerirett.  

Fartøy og deltakarrettar vert marknadsførte på våre nettsider, finn.no og i sosiale medium.

Tore_Hummelsund_Maritim

Tore Hummelsund

Dagleg leiar og skipsmeklar

Utdanna Fiskerikandidat ved Norges fiskerihøgskole i Tromsø og har mellomfag i Samanliknande Politikk frå Universitetet i Bergen. Tore har 12 års leiarerfaring frå bedriftsmarknad i bank samt erfaring som fiskar frå ringnot og trål.

E-post: tore@hummelsund.no
Telefon: +47 952 47 713

22 FARTØY TIL SAL
15 SOLGT FARTØY
15 FORNØYD KUNDER
13 ÅRS ERFARING

Sal eller kjøpe?

Formidlar sal elle kjøp av fiskefartøy, deltakarrettar, brønnbåtar og arbeidsfartøy.

WOODMART – BEST ECOMMERCE THEME 2017/18

''Excellence is not a skill it's an attitude'' - Ralph Marston

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine.